Hakkımızda

Biz Kimiz

Akademik Çalışmalar Grubu, 20’den fazla ülkeden öğretim üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir gruptur. Akademik Çalışmalar Grubu, bilimin eğitimde, hükümette ve iş dünyasında oynadığı hayati rolü savunmaktadır. Akademik Çalışmalar Grubu, belirli eğitim araştırma alanlarına odaklanmak, projeler geliştirmek, ortak faaliyetler yürütmek ve uzmanlık paylaşmak için benzer ilgi alanlarına sahip akademisyenleri, öğrencileri, yöneticileri ve uygulamacıları bir araya getirir.
Akademik çalışmalar grubu ilk projesi olan ve seri halinde yayınladığı 16 ciltlik Aile İşletmeleri serisinden sonra uluslararası kongreler düzenlemiş ve yurt dışı akademisyen portföyünü genişletmiştir. Akademik Çalışmalar Grubu, akademik işbirliğinin öneminin farkındalığıyla hareket etmektedir. Akademik Çalışmalar Grubu, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleriyle birlikte çalışmaktadır.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR DERNEĞİ, 08.02.2022 tarihinde kurulmuştur.
Dernek Kurucusu: Doç Dr. Osman YILMAZ

MİSYONU

Akademik Çalışmalar grubunun misyonu dünyanın her yerinden akademisyenleri, uzmanları, araştırmacıları, profesyonelleri bir araya getirerek ortak araştırmalar yapmak ve bilimin ilerlemesine katkı sağlayarak dünya toplumlarının daha parlak bir geleceğe ulaşmalarında yardımcı olmaktır.
Önümüzdeki günlerde, küresel çapta genişlemek ve vizyonunu gerçekleştirmek için önde gelen üniversitelerle işbirliği yapılması hedeflenmektedir.

VİZYONU

Akademik Çalışmalar Grubunun kurmuş olduğu dernek, dergi ve kitap yayın faaliyetleri, araştırma çalışmaları, eğitim verme, konferans, seminerler ve çalıştaylar düzenleme, medya hizmetleri, sosyal, hizmetler alanlarında faaliyet göstermektedir. Dünya ülkelerinde bulunan üniversitelerle işbirliğini artırmak hedeflenmektedir.
Akademik Çalışmalar Grubunun vizyonu, bilimsel çalışmaları teşvik edici, hükümet politikalarında yönlendirici, etkin, saygın bir akademik grup olmaktır. Toplumun eğitim kalitesinin artmasına ve yaşam boyu öğrenime faydalı olmak amacıyla en kısa sürede enstitü haline gelmek amacımızdır.

Yönetim Kurulu Üyeleri: